wave2.png wave1.png
Star
KAROMCONT SRL
SC KAROMCONT SRL cu sediul în .Iasi, Str.Banu, Nr. 8, Bl.8, Et.1, Ap.2, Jud Iasi, cod postal 700127, punct lucru: B,dul CAROL I, Nr.3, Et.2, Cam.2, Iasi, a derulat incepand cu data de 25.06.2013 proiectul cu titlul “MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII TIC SI UPDATAREA INTERNETULUI BROADBAND LA SC KAROMCONT SRL”, codul SMIS 41672, in valoare totala eligibila de 75.153,5 lei, din care valoare eligibila nerambursabila in valoare de 67.638,15 lei prin Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice”, Axa III Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele privat si public”, Domeniul Major de Interventie 1 Sustinerea utilizarii tehnologiei informatiei si comunicatiilor”, Operatiunea I Sprijinirea accesului la internet si la serviciile conexe”.